Tại sao bạn không nên chơi poker tại IDN Network Shenpoker?

Bài viết này viết về Mạng lưới IDN Network và cụ thể hơn là Shenpoker, tôi sẽ trình bày những kinh nghiệm cá nhân khi chơi ở Thanpoker trong 3 tháng, giải thích những kiểu người chơi và lối chơi, đồng thời chia sẻ một số hiểu biết về những vấn đề tiêu cực và …

Read moreTại sao bạn không nên chơi poker tại IDN Network Shenpoker?